Sabdatama Sri Sultan HB X

Ini dia Sabdatama Sri Sultan Hamengku Buwono X. Pada awalnya banyak yang bingung mengapa Sultan secara mendadak mengeluarkan sabdatama, karena biasanya sabdatama itu hanya dikeluarkan oleh Ngarso Dalem pada saat  mendesak saja. 

ada yang menduga sabdatama ini berkaitan dengan konflik internal di puro pakualaman, ada juga yang menduga sabdatama kali ini berkaitan dengan RUUK yang belum juga disahkan oleh pemerintah. Sabdatama terakhir adalah sabdatama yang dikeluarkan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII pada 30 Oktober 1945.

Ingsun Kang Jumeneng Nata Mataram medharaken sabda :
Dene Kraton Ngayogyakarta saha Kadipaten Pakualaman iku, loro-loroning atunggal.
Mataram iku Negri kang merdika lan nduweni paugeran lan tata kaprajan dhewe.
Kaya kang dikersakaken lan dikeparengake, Mataram ngesuhi Nuswantara, nyengkuyung jejeging negara, nanging tetep ngagem paugeran lan tata kaprajan dhewe.
Kang mengkana iku kaya dikersakake, Sultan Hamengku Buwono serta Adipati Paku Alam kang jumeneng, katetapake jejering Gubernur lan Wakil Gubernur.

Ngayogyakarta, Surya kaping 10 Mei 2012

SRI SULTAN HAMENGKU BUWONO X

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


3 + = 7